Одна маленькая формальность

Принимаю условия оферты полностью.
Зарегистрируйтесь, чтобы связаться с автором. Это бесплатно.
Опубликовано на сайте «ГОРОД ПЕРЕВОДЧИКОВ»
User photo
Неактуально
6489 слов с голландского на русский, срок - понедельник 10.10.
Тестовое задание:
Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen van een bepaalde soort ten aanzien van de uit te geven aandelen van die soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van die soort. De directie kan volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
Спасибо!


E-Mail для связи: info@russischtaalbureau.nl
Автор не подписан на комментарии.
Используйте их для извещения администрации
о неактуальности вакансии или других важных сообщений.